01 BLOG

Blog

OKvlees.nl verkoopt scharrelvlees en biologisch vlees. Niet met pakketten met vaste samenstelling, maar u kunt zelf kiezen uit het grote assortiment.  Vlees uit de bio-industrie, het reguliere vlees, is goedkoper dan scharrel en biologisch vlees. Biologisch vlees is ook bij OKvlees.nl het duurst. Wat verklaart nu de verschillen in prijs, wat zijn nu de verschillen tussen de soorten vlees? SCHARREL EN BIOLOGISCH ZIJN ECHT ANDERS

Dieren die als scharrel of biologisch opgroeien hebben echt een ander leven dan de dieren uit de bio-industrie. Beide zijn duidelijk diervriendelijker (waarbij biologisch net iets diervriendelijker is), en daar gaat het vooral om bij OKvlees.nl.

Op hoofdlijnen zijn de verschillen:
Bij scharrel en biologische dieren wordt veel minder antibiotica gebruikt dan in de bio-industrie, en er worden geen groeibevorderaars of hormonen (zoals bronst s

timulerende preparaten) toegepast. De beruchte groeihormonen worden ook niet (meer) in de Europese bio-industrie gebruikt. Je kan dus niet zeggen dat er géén antibiotica worden gebruikt op biologische en scharrel boerderijen. Als dieren ziek zijn krijgen ze op voorschrift van een dierenarts wel antibiotica, maar onder strenge voorwaarden.
De dieren mogen buiten komen. Varkens in uitlopen, runderen en kippen in de wei. Dat ze meer kunnen bewegen merk je aan het vlees; beter doorbloed en steviger. De varkens kunnen het hele jaar naar buiten, maar als het weer niet lekker is blijven ze lekker binnen. Koeien en kippen zitten in het najaar en in de winter lekker in hun stal. Het beeld bestaat dat biologische en scharrel vleesvarkens in de wei lopen. Dat is niet het geval, ze hebben een uitloop met een beperkte omvang (zie hieronder meer details). Alleen biologische fokzeugen komen in de wei.
In de stallen hebben de dieren meer ruimte, meer licht en meer lucht. In de stallen krijgen ze stro of strooisel, deels voor comfort, deels als afleidingsmateriaal (dit voorkomt veerpikken en staartbijten).
De dieren hebben een langzamer groei. Dat is beter voor het dier en beter voor de smaak.
Jonge dieren blijven langer bij hun moeder. Volgens de regels zijn er voor runderen geen eisen voor scharrel of biologisch. Bij de boeren die OKvlees.nl leveren mogen de kalfjes minimaal 6 maanden bij de moeder melk drinken. In de reguliere veeteelt wordt het kalfje direct bij hun moeder weggehaald. Biggen blijven 38 of 42 dagen bij de zeug (voor respectievelijk scharrel en biologisch); bij de reguliere veehouderij liggen de biggen rond de 28 dagen bij hun moeder.
Biologisch onderscheidt zich van scharrel doordat gebruik wordt maakt van biologisch geteeld voer, dus voer dat geteeld is zonder bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Verder wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid. Dit relatief dure voer is belangrijkste reden voor het prijsverschil tussen scharrel en biologisch vlees.

Puntsgewijs de verschillen tussen biologisch, scharrel en de bio-industrie:
(zie ook hier voor varkens , kippen en runderen voor meer details, ook met meer keurmerken).

Vleesvee
De runderen komen buiten in de wei. Voor scharrel in ieder geval in de periode mei - september, voor biologisch meer dan 120 dagen per jaar. In de bio-industrie komen de runderen meestal niet buiten.
In de stal hebben de biologische en scharrel runderen strooisel, in de bio-industrie is het een rooster, een rubber mat of stro.
De runderen worden niet routinematige onthoornd in tegenstelling tot de bio-industrie. Dikbilrassen zijn bij biologisch en scharrel niet toegestaan omdat de kalfjes altijd met een keizersnede geboren.

Vleesvarkens
Staart- en hoektandknippen is bij scharrel en biologisch niet toegestaan.
Biologische en scharrel vleesvarkens hebben binnen 1,3m2 ruimte, reguliere varkens 0,8m2. Scharrel en biologische varkens kunnen buiten komen en hebben dan respectievelijk 1,3m2 of 1m2 tot hun beschikking.

Slachtkuikens
De snavel worden niet gekapt bij biologisch en scharrel. Scharrelkuikens worden ouder dan 9 weken, biologische kippen worden meer dan 10 weken. Slachtkuikens in de bio-industrie leven ongeveer 6 weken.De kippen kunnen buiten komen in tegenstelling tot hun broers en zusters in de bio-industrie. Ze hebben 1m2 buiten (scharrel) of 4m2 (biologisch) tot hun beschikking. (De boer die de scharrelkippen levert aan OKvlees.nl geeft zijn kippen bijna 3m2, onder de kersenbomen..)
Ook binnen in de stal hebben ze meer ruimte. Er zitten 13 (scharrel) of 10 (biologisch) kippen per m2. In de bio-industrie is het 19 per m2.
Biologische slachtkuikens zijn een langzaam groeiend ras. Voor OKvlees.nl wordt hetzelfde ras gebruikt voor biologisch en scharrel. De bio-industrie gebruikt een snelgroeiend ras.

Twee losse opmerkingen:
‘Scharrel’ heeft bij kippen niet altijd een goede klank. Dit komt dat onder de naam scharrel ook houderijen zónder vrije uitloop vallen. Dus, de kippen zitten hun hele leven in een schuur (wel met meer ruimte). OKvlees.nl verkoopt alleen kippen uit houderijen met uitloop. Besef wel dat als het koud is de kippen niet buiten (willen) komen. Kippen die in de winter zijn opgegroeid zijn dus niet  – of bijna niet – buiten geweest, ook niet bij biologisch en scharrel.

Dierenwelzijn en duurzaam kunnen op gespannen voet met elkaar staan. Biologische vleeskuikens, en vermoedelijk ook scharrel vleeskuikens, zijn minder duurzaam dan kippen uit de bio-industrie. Een rund buiten is minder duurzaam dan een rund binnen. Dan kies ik toch maar voor wél buiten.

 EU Organic Logo
© OKvlees.nl | Fotografie: Dutch Food Art | Vragen of suggesties? info@okvlees.nl | Bel 06-21917040