01 BLOG

Blog

Net als bij de 1e enquête hebben meer dan 170 mensen hebben de 2e OKvlees.nl enquête ingevuld.  En dat in een kortere periode! Geweldig!Ik laat hier slechts een deel van de resultaten zien. Omdat het gewoonweg te veel is volgt de rest later. Ik noem ook de gevolgen die de resultaten hebben voor OKvlees.nl. We doen de
enquêtes tenslotte niet voor niets, ze zijn een belangrijk middel voor het bouwen van OKvlees.nl!
64% van de invullers koopt biologisch vlees, 62% regulier en 44% scharrelvlees
Het gebruik van een bestaand keurmerk is belangrijk. 65% vindt het belangrijk tot zeer belangrijk, voor 12% van de invullers is een keurmerk onbelangrijk. De rest, 23%, staat neutraal tegenover een keurmerk. Opvallend was dat hoe ouder de invuller was, des te belangrijker is het gebruik van een keurmerk
Waarom is een keurmerk nu belangrijk? Volgens de reacties biedt een keurmerk zekerheid. Zekerheid dat de dieren volgens de regels opgegroeid zijn. Dat biologisch vlees ook echt biologisch is, en scharrelvlees ook echt scharrelvlees is. Dit is in lijn met resultaten van de 1e enquête. Hieruit bleek duidelijk dat er stevig wantrouwen is richting het huidige vleesaanbod
Ik heb ook gevraagd voor welk keurmerk men zou kiezen. 29% kiest voor biologisch, slechts 8% voor scharrel en maar liefst 48% zou vlees van beide keurmerken kiezen. 15% had onvoldoende kennis van de keurmerken om te kunnen kiezen
Op de stelling dat een keurmerk niet nodig is als de boer goed is voor zijn dieren en er transparantie is, antwoordde 49% positief. 51% is het niet eens met de stelling, en acht dus een keurmerk nodig. Met de juiste boeren en transparantie is een keurmerk dus minder belangrijk, maar het verschil is beperkt.
De populariteit van de verschillende vleessoorten: rund scoort het hoogst (92%), gevolgd door kip (88%), varken (75%), lam (50%), kalf/kalkoen (42%) en als minst populaire de geit (31%).

Op basis van deze resultaten ga ik zorgen dat OKvlees.nl zowel voor scharrel als voor biologisch vlees de bijbehorende keurmerken (producert en skal) kan voeren. Omdat het een langdurig proces is de certificering  al opgestart. Omdat er behoefte naar blijkt te zijn plaats ik volgende week informatie over de verschillen tussen scharrel- en biologisch vlees op dit blog.

Keurmerken hebben ook voor mij voordelen. Het gebruik van bestaande regels geeft duidelijkheid en de controles geeft een hoge mate van zekerheid. Keurmerken hebben ook nadelen. De (vele) regels vertragen ontwikkelingen. Dierenwelzijn en duurzaamheid kunnen per definitie altijd beter. Daarnaast is certificering kostbaar (zie de tarieven van het biologische keurmerk), en die kosten komen uiteindelijk bij de consument terecht.

Op dit moment is verkopen zonder keurmerk voor mij nog een brug te ver. Maar, de resultaten van de enquête  bieden wel een opening. Ik begin met gecertificeerd vlees, en ga later experimenteren met omgecertificeerd aanbod van boeren met een heel goed verhaal. Aan mij de taak om te overtuigen, en die handschoen pak ik graag op!

Het assortiment zal vooralsnog bestaan uit kip, varken en rund. Allen zowel scharrel als biologisch. Maar, ik ga zeker ook iets dat lager scoorde aanbieden. Ook hier voor mij de taak om een goed verhaal te hebben. EU Organic Logo
© OKvlees.nl | Fotografie: Dutch Food Art | Vragen of suggesties? info@okvlees.nl | Bel 06-21917040